Steunmaatregelen voor jou als bosbouwer of -uitbater

De natte winter zorgt ervoor dat veel zelfstandigen die actief zijn in de sector van bosbouw of bosuitbating hun activiteiten niet normaal kunnen uitoefenen. Door de natte ondergrond is de toegang tot de natuur met zware machines immers vaak niet mogelijk of zelfs verboden. Geraak je hierdoor in financiële moeilijkheden? Dan kan je op volgende maatregelen rekenen.

Uitstel van betaling sociale bijdragen

Een eerste maatregel om je te helpen is het uitstel van je sociale bijdragen.


Wie kan uitstel aanvragen?

Elke zelfstandige in hoofdberoep - en elke meewerkende partner - uit de sector van de bosbouw of bosuitbating die moeilijkheden ondervindt van de natte weersomstandigheden, en die voldoet aan volgende voorwaarden: 

 • de onderneming behoort tot een NACE-BEL code die begint met ‘02’ - bosbouw en de exploitatie van bossen;
 • de economische activiteit ondervindt moeilijkheden door de aanhoudende regen en/of is getroffen door andere economische problemen die wegen op de sector (verminderde vraag naar hout). 

Voor welke kwartalen kan je uitstel vragen?

Dat kan voor elk kwartaal van 2024. Na uitstel betaal je de bijdragen:

 • van het eerste kwartaal 2024 ten laatste op 31 maart 2025;
 • van het tweede kwartaal 2024 ten laatste op 30 juni 2025;
 • van het derde kwartaal 2024 ten laatste op 30 september 2025;
 • van het vierde kwartaal 2024 ten laatste op 15 december 2025.

En hoe zit het met regularisatieberichten? Stel, je moet tegen het einde van het derde kwartaal van 2024 een regularisatie voor het bijdragejaar 2022 betalen. Dan kan je hiervoor geen uitstel vragen.


Uitstel is geen afstel

Maak je gebruik van het uitstel van betaling? Dan heeft dit op geen enkele manier invloed op je sociale rechten zoals pensioenopbouw. Je behoudt alle rechten op voorwaarde dat je de nieuwe betaaldatum respecteert. 

 

Respecteer je de nieuwe betaaldatum niet? Dan vervallen niet alleen je opgebouwde sociale rechten voor deze kwartalen. De sociale bijdragen zullen dan ook aangerekend worden inclusief verhogingen vanaf de oorspronkelijke betaaldatum. Kortom, je hebt er alle voordeel bij om de nieuwe betaaldatum te respecteren.

Hoe vraag je uitstel aan?

Heel eenvoudig. Je stuurt gewoon een e-mail naar info@xerius.be. In deze e-mail vermeld je dat je uitstel wil aanvragen voor je sociale bijdragen. Daarnaast laat je weten voor welke kwartalen je uitstel wil. Ten slotte geef je ook volgende gegevens mee:• Je naam en voornaam;

 • Je rijksregisternummer; 
 • En de naam van je bedrijf en het ondernemingsnummer.

Hou hiervoor rekening met volgende deadlines. Dien je aanvraag in:

 • vóór 25 maart 2024 om een uitstel van betaling te bekomen voor elk kwartaal van 2024. 
 • vóór 15 juni 2024 om uitstel van betaling te krijgen voor het tweede, derde en/of vierde kwartaal van 2024. 
 • vóór 15 september 2024 als je uitstel wil voor het derde en/of vierde kwartaal van 2024. 
 • vóór 15 december 2024 om voor het vierde kwartaal van 2024 uitstel te krijgen.

Vereenvoudigde aanvraag vrijstelling sociale bijdragen

Als je je als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkend partner tijdelijk in moeilijke financiële omstandigheden bevindt, kan je een vrijstelling van je sociale bijdragen aanvragen. En dit voor elk kwartaal van 2024.

 

De vrijstelling aanvragen doe je via dit formulier. Het volledig ingevulde formulier stuur je per e-mail naar info@xerius.be of via post naar Brouwersvliet 4, bus 2, 2000 Antwerpen.

 

Hou wel rekening met het volgende:

 • Een vrijstelling kan je enkel vragen voor kwartalen die voorbij zijn. Wil je dus in één aanvraag een vrijstelling vragen voor alle kwartalen van 2024? Dan moet je wachten tot oktober 2024 om je aanvraag in te dienen.
 • Wanneer je voor een kwartaal een vrijstelling krijgt, heeft dit een belangrijk gevolg: een vrijgesteld kwartaal telt namelijk niet mee voor je pensioenopbouw.

Vermindering voorlopige sociale bijdragen

Ten slotte nog een optie die je altijd hebt als zelfstandige, je bijdragen verminderen. Liggen je huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van je sociale bijdragen? Dan kan je een vermindering van je sociale bijdragen aanvragen. Je toont in dat geval aan dat je gevolgen ondervindt van het natte weer en dat je geschatte beroepsinkomen lager is dan het bedrag waarop we je voorlopige bijdragen berekenen.

Bijdragen verlagen

De verlaging aanvragen gebeurt in My Xerius. Eerste keer dat je My Xerius gebruikt? Hier krijg je alle info over jouw online platform.

Wat vind je op deze pagina?