Tarieven ondernemingsloket

Voor registraties in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een wettelijk tarief vastgelegd. Als er meerdere vestigingseenheden moeten worden ingeschreven, gewijzigd of stopgezet voor een onderneming, is dat tarief van toepassing per vestigingseenheid. Als er aan één vestigingseenheid of aan de algemene gegevens van de onderneming (bankrekeningnummer of ondernemersvaardigheden) meerdere wijzigingen moeten worden doorgevoerd, dan kunt u die het best gelijktijdig doorgeven aan het ondernemingsloket. U betaalt dan maar een keer het wettelijk tarief.

Starten onderneming

Inschrijving eenmanszaak in KBO Info € 87* Aanvragen
Inschrijving vennootschap in KBO Info € 87* Aanvragen
Registratie als syndicus in KBO Info € 87* Aanvragen
Onderhandse oprichting
Opmaken en neerleggen van documenten voor publicatie oprichting in Belgisch Staatsblad
Publicatiekosten Griffie
Registratie oprichtingsakte
Info
€ 150

€ 275,76*
€ 50*
Aanvragen
Aanvraag btw Info € 55 Aanvragen
Voorafgaand onderzoek ondernemersvaardigheden Info € 20 Contacteer ons

Aanvraag nieuwe beroepskaart

Begeleiding aanvraag beroepskaart

Info

€ 140*

€ 55

Contacteer ons

 

Aflevering nieuwe beroepskaart voor 1 jaar   € 90* Contacteer ons
Uittreksel KBO
Aanvraag uittreksel uit de KBO voor binnen- of buitenland
Legalisatie bestemd voor buitenland (apostille), per vestigingseenheid
Info
€ 10,33

€ 55,33
Aanvragen
Inschrijving in het register van vervangende ondernemers   € 33,50 Contacteer ons

Vergunningen

Alcoholvergunning Info € 50 Aanvragen
Eetwarenvergunning Info € 55 Aanvragen
LEI-Code Info € 89 Aanvragen  
Tabaksvergunning Info € 50 Aanvragen
Vergunning beenhouwer-spekslager Info € 65 Aanvragen
Fytolicentie Info € 55 Aanvragen
EORI-nummer Info € 35 Aanvragen
Erkenning aannemer
Klasse 1
klasse 2-3
klasse 4-5
klasse 6-8
Info
€ 125
€ 500
€ 600
€ 900
Aanvragen
Machtiging Ambulante Handel
Werkgever
Aangestelde A
Aangestelde B onbepaalde duur
Aangestelde B bepaalde duur
Info
€ 150*
€ 100*
€ 100*
€ 50*
Aanvragen
Machtiging Kermisactiviteiten
Werkgever
Aangestelde-verantwoordelijke
Info
€ 150
€ 100
Aanvragen

Onderneming wijzigen

Wijziging btw Info € 40 Aanvragen
Publicatie Belgisch Staatsblad
Opmaken en neerleggen van publicatiedocumenten voor wijziging in het Belgisch Staatsblad
Publicatiekosten van de Griffie
Info
€ 90,33


161,78*
Aanvragen
Inschrijving bijkomende vestigingseenheid (2e , 3e , enz…) in KBO   € 87* Aanvragen
Wijzigen onderneming in KBO (wijziging aangestelde ondernemersvaardigheden, adreswijziging vestigingseenheid, toevoegen of schrappen van activiteiten; wijziging start- of stopzettingsdatum) Info € 87* Aanvragen
Wijziging bankrekeningnummer in KBO Info gratis Aanvragen
Wijziging handelsnaam in KBO Info gratis Aanvragen

Onderneming stopzetten

Stopzetting btw Info € 40 Aanvragen
Stopzetting onderneming in de KBO (tarief is van toepassing per vestigingseenheid) Info € 87* Aanvragen

De bedragen aangeduid met een * zijn niet onderhevig aan btw. Alle andere bedragen zijn exclusief 21% btw.