Hoe belangrijk is cybersecurity voor jouw onderneming?

Laat ons er geen doekjes om winden, het antwoord is: heel belangrijk en steeds belangrijker. Cybercriminaliteit is big business. En cybercriminelen worden almaar professioneler. Gelukkig kan je veel onheil vermijden als je weet waar je op moet letten.

Wat is cybercriminaliteit?

Laten we eerst kijken wat we verstaan onder cybercriminaliteit en welke valkuilen er zijn voor jouw bedrijf.

 

Algemeen bedoelen we met cybercriminaliteit een criminele activiteit gericht op een computer, netwerk of netwerkapparaat. Het doel van de cybercriminelen is daarbij meestal geld verdienen. Al kunnen ook persoonlijke of politieke redenen aan de basis liggen.

 

Cybercriminaliteit neemt veel vormen aan: van e-mailfraude tot diefstal van persoonsgegevens en van phishing tot aanvallen met ransomware om je af te persen.


Cybersecurity: hoe bescherm je je tegen cybercriminelen?

Voorkomen is beter dan genezen. En daarom dat cybersecurity of cyberveiligheid een steeds prominentere rol speelt bij veel bedrijven.

 

Met cybersecurity bedoelen we de bescherming van bedrijfsgegevens, netwerken, technologieën en apparaten tegen digitale dreigingen zoals lekken, diefstal, onbevoegd gebruik of schade. 

 

Met cyberveiligheid:

 • beperk je als personen en organisatie de risico's van een cyberaanval;
 • bescherm je gegevens en persoonlijke informatie;
 • en beveilig je je apparaten.

 

Soms is cybersecurity een kwestie van gezond verstand. Zo helpen volgende eenvoudige tips al veel onheil voorkomen.

 • Gebruik sterke wachtwoorden: Paswoord, 123456 of Admin zijn geen toonbeelden van sterke wachtwoorden. Zorg ervoor dat je wachtwoorden niet gemakkelijk te raden zijn en maak een combinatie van letters, cijfers en tekens.
 • Open geen e-mailbijlagen van onbekende afzenders: Neem niks aan van vreemde mensen! Die regel krijgt elk kind mee. Wel, ze geldt ook online. Ken je de afzender niet? Open de bijlage dan niet. Ze kunnen zijn geïnfecteerd met malware.
 • Klik niet op links in e-mails van onbekende afzenders of onbekende websites: Deze tip bouwt verder op de vorige. Links zijn een veelvoorkomende manier om malware te verspreiden.

 

Enkele andere tips waarmee jij je bedrijf beter beschermt:

 • Werk je software en besturingssysteem bij: zo beschik je altijd over de nieuwste beveiligingspatches.
 • Gebruik antivirussoftware: welke oplossing voor jou het beste is bespreek je best met je IT-leverancier.
 • Vermijd het gebruik van onbeveiligde Wi-Fi-netwerken in openbare locaties: Onbeveiligde netwerken maken je kwetsbaar voor cyberaanvallen.
 

Cybersecurity en GDPR

De General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is een regelgeving in de wetgeving van de Europese Unie. Het doel van deze wet? De wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt, gebruikt en bewaard binnen de EU en daarbuiten controleren en reguleren. Daarbij wil ze individuen meer controle over hun persoonlijke gegevens bieden.

 

Is er een verband tussen GDPR en cybersecurity? Ja. Dat ligt voornamelijk in de vereisten voor gegevensbescherming en beveiligingsmaatregelen die je als bedrijf of organisatie moet implementeren om te voldoen aan de GDPR. 

 

Zo verplicht de GDPR je als organisatie passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een niveau van beveiliging te waarborgen dat past bij het risico dat je loopt. Dat gaat dan over het versleutelen van gegevens en het verzekeren van vertrouwelijkheid bij het verwerken van gegevens.

 

Verder impliceert de GDPR dat je gegevensbescherming vanaf het begin van het ontwerpproces van producten en diensten inbedt. Standaardinstellingen moeten zo privacyvriendelijk mogelijk zijn.

 

Ontdek je toch een risicovol datalek? Dan vereist de GDPR dat je binnen 72 uur de bevoegde autoriteiten verwittigd.

Cyberweerbaarheid: wat als je toch slachtoffer wordt van cybercriminelen?

Cyberweerbaarheid verwijst naar het vermogen van een organisatie om adequaat te reageren op een cyberincident. Zowel bij een interne storing als bij een externe bedreiging. Daarnaast gaat het ook over hoe je daarbij als bedrijf je activiteiten kan voortzetten. 

 

Met andere woorden, hoe snel en effectief kan jouw bedrijf zich herstellen na een incident. In die zin gaat cyberweerbaarheid een stap verder dan cyberveiligheid door niet enkel te focussen op preventie.

 

Een effectief cyberweerbaarheidsplan omvat:

 • Risicobeoordeling: identificeer je belangrijkste digitale activa en de dreigingen waaraan zij blootgesteld kunnen worden.
 • Incidentresponsplan: ontwikkel een duidelijk plan voor hoe te reageren op cyberincidenten, inclusief communicatiestrategieën en herstelprocessen.
 • Opleiding en bewustwording: zorg ervoor dat al je medewerkers getraind zijn in cyberveiligheidspraktijken en dat ze bewust zijn van de nieuwste cyberdreigingen.
 • Regelmatige back-ups: Maak regelmatig back-ups van belangrijke gegevens. Zo vergemakkelijk je het herstel na een cyberaanval.

 

In een wereld waarin cyberdreigingen blijven evolueren, zet je best stappen naar verbeterde cybersecurity en cyberweerbaarheid. Door de hierboven beschreven strategieën en praktijken te implementeren, verminder je de risico's van cyberaanvallen en zorg je voor een veiligere digitale omgeving voor jezelf en je bedrijf.


Volg de gratis opleiding “Bescherm je bedrijf tegen cybercriminaliteit”

In samenwerking met de FOD Economie en de Europese Commissie ontwikkelde Xerius een gratis opleidingstraject bestaande uit 8 modules. 

 

Na deze opleiding beschik je over de nodige kennis om zelf je bedrijf te beschermen tegen cybercriminaliteit. Bovendien kan je je verwachtingen naar je IT-leveranciers scherper stellen.

 

Meer info

Wat vind je op deze pagina?