Artikel 37: gelijkstelling met bijberoep - gehuwd

Je gaat werken als zelfstandige. Hoewel je geen eigen ‘volwaardig statuut’ hebt, kan je er toch voor kiezen sociale bijdragen te betalen zoals een zelfstandige in bijberoep. Dat kan als je gehuwd bent, en je huwelijkspartner wél een volwaardig statuut heeft. Dan maak je gebruik van ‘afgeleide rechten’.

Wacht, wat zeg je?

Dat zit zo: al wie een inkomen heeft uit werk, moet bijdragen aan de sociale zekerheid. Op basis van die bijdrage heb je recht op een basispakket aan sociale vangnetten (ziekteverzekering, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, pensioen, kinderbijslag). Omdat jij geen volwaardig statuut hebt (als werknemer of ambtenaar, met een tewerkstelling van minstens 50%), zou je de minimumbijdrage als zelfstandige in hoofdberoep moeten betalen. Maar omdat je een klein inkomen verwacht, én gehuwd bent, kan je gebruik maken van de bijzondere regeling ‘gelijkstelling bijberoep volgens artikel 37’. Je betaalt dan sociale bijdragen die berekend worden op je werkelijke inkomen als zelfstandige (en niet op een minimuminkomen). De keerzijde van de medaille is dat je nog altijd geen volwaardig statuut hebt.

 

 

En hoeveel kost dat?

Als zelfstandige moet je die bijdragen zelf storten. Daarvoor sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Xerius. Wij berekenen hoeveel bijdragen je moet betalen, en we sturen je elk kwartaal een afrekening. Jij moet er wel zelf voor zorgen dat je de sociale bijdragen altijd op tijd betaalt.

De sociale bijdragen die je elk kwartaal moet betalen zijn een percentage (20,5%) van je netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige. Via de knop ‘je sociale bijdragen simuleren’ kan je berekenen hoeveel bijdragen je zal moeten betalen op basis van een schatting van dit inkomen.

Hoe zit het dan met jouw sociale zekerheid?

Voor de terugbetaling van medische kosten bij de mutualiteit (en eventueel kinderbijslag) ben je ten laste bij je huwelijkspartner: je staat op zijn of haar ‘boekje’. Omdat je zelf niet de minimumbijdrage als zelfstandige in hoofdberoep betaalt aan de sociale zekerheid (als werknemer, ambtenaar of zelfstandige), telt je aansluiting als zelfstandige onder artikel 37 niet mee voor je pensioen. Je zal ook geen recht hebben op een ziekte- of invaliditeitsuitkering bij het ziekenfonds.

Wat vind je op deze pagina?