Fiscale optimalisatie: zó haal je het maximum uit je inkomsten

Op hoge winst betaal je dito belastingen. En zeker in België, dat binnen Europa een podiumplek bekleedt als het over belastingdruk gaat. Gelukkig bestaan er een aantal manieren om – binnen de wettelijke grenzen – je winst wat te drukken, en zo op het eind van de rit meer nettoloon en/of persoonlijke voordelen over te houden. We zetten enkele interessante opties op een rij.

1. Fiscale optimalisatie: waar beginnen?

Je doet aan ‘fiscale optimalisatie’ wanneer je de winst van je onderneming via wettelijke maatregelen bewust lager houdt, om zo minder belastingen te moeten betalen. In de praktijk betekent dit vaak dat je iets meer uitgaven moet doen. Dat doe je natuurlijk niet lukraak: probeer te investeren in zaken waar je als zelfstandige andere (fiscale) voordelen uit haalt:


1. Hospitalisatieverzekering

In België ben je verplicht om je bij een ziekenfonds naar keuze aan te sluiten en daar een ziekteverzekering af te sluiten. Maar die dekt slechts 75% van je medische kosten. Zelf sta je nog voor 25% van je kosten (het zogeheten ‘remgeld’) in. Veel zelfstandigen sluiten daarom een aanvullende hospitalisatieverzekering af, die deels de kosten van een ziekenhuisopname of ambulante zorg dekt.


2. Gewaarborgd Inkomen

Als zelfstandige ben je wettelijk verzekerd tegen inkomstenverlies door arbeidsongeschiktheid, maar hou er rekening mee dat het om een bescheiden uitkering gaat. Met een Gewaarborgd Inkomen speel je op zeker en bouw je nog extra bescherming in tegen inkomstenverlies door ziekte of ongeval.

Meer over het Gewaarborgd Inkomen

3. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Ben je zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende partner, dan kan je een Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ) of een Sociaal Vrij aanvullend Pensioen (SVAPZ) afsluiten. Via deze formules spaar je op een fiscaal interessante manier een extra pensioenbedrag bij elkaar. Het bijzondere aan een SVAPZ: bij arbeidsongeschiktheid geniet je een vervangingsinkomen én loopt je pensioenopbouw door.

Meer over het VAPZ

4. Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Als bedrijfsleider in een vennootschap kan je instappen in een Individuele Pensioentoezegging (IPT), die dezelfde voordelen als een groepsverzekering biedt. Het verschil is dat een groepsverzekering altijd voor het hele bedrijf geldt, terwijl je een IPT wel individueel afsluit. De bijdrage voor je IPT kan je volledig laten betalen door je vennootschap.

Meer over de IPT

5. Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Vanaf midden 2018 komt er een extra spaarformule bij: met de nieuwe Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) kan je als vrije beroeper, zelfstandige met een eenmanszaak in hoofdberoep (of bijberoep, onder bepaalde voorwaarden), meewerkende partner of zelfstandige helper je pensioenspaarpot voordelig verder aanvullen. Zeker in combinatie met een VAPZ vormt de POZ een ideale pensioenbuffer.

Meer over de POZ

6. Dividend

Je kan aan je aandeelhouders een deel uitkeren van de winst die overblijft na betaling van de vennootschapsbelasting. Het voordeel is dat je op een dividend slechts 30% roerende voorheffing betaalt, en geen sociale bijdragen of personenbelasting.


2. Speel op veilig: reken op een expert

Om er zeker van te zijn dat je het volgens de regels van de kunst aanpakt, doe je wel best een beroep op je boekhouder. Hij of zij is niet alleen een cijferexpert, maar kan je bovendien ook gericht adviseren.

 

Sowieso loont het de moeite om elk kwartaal of minstens halfjaarlijks af te spreken. Samen kunnen jullie de cijfers en groei van je onderneming evalueren. Erg handig: je boekhouder kan voor jou een raming van je sociale bijdragen en personenbelasting op jaarbasis maken. Afhankelijk van de vooruitzichten, kan je vervolgens actie ondernemen om je winst wat te drukken.

Hoge winst in het verschiet?

Je runt een eenmanszaak en de winst loopt gestaag op? Bekijk dan samen met je boekhouder of het de moeite kan zijn om naar een vennootschap om te schakelen. Hij of zij zal voor jou vergelijken of je minder belastingen betaalt in een eenmanszaak of vennootschap, en daarbij alles in rekening nemen. Ook goed om te weten: in een vennootschap heb je meer opties om aan fiscale optimalisatie te doen.