Aansluiten in bijberoep - leerkracht 60% of meer

Je werkt als ambtenaar, en start daarnaast een activiteit als zelfstandige. Aangezien je werkt als vast benoemd leerkracht (minstens 60%), heb je al een ‘volwaardig statuut’. Dat betekent dat je in orde bent met de sociale zekerheid, en dat je op je inkomen als zelfstandige alleen ‘solidariteitsbijdragen’ moet betalen.

Wacht, wat zeg je?

Dat zit zo: al wie een inkomen heeft uit werk, moet bijdragen aan de sociale zekerheid. Op basis van die bijdrage heb je recht op een basispakket aan sociale vangnetten (ziekteverzekering, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, pensioen, kinderbijslag). Op je loonbrief zal je zien dat er een deel RSZ wordt afgetrokken van je brutoloon. Dat bedrag stort je werkgever door aan de sociale zekerheid. Omdat jij minstens halftijds werkt, heb je recht op het volledige pakket aan sociale zekerheidsrechten.

Nu je geld gaat verdienen als zelfstandige, moet je ook bijdragen betalen op je inkomen uit je zelfstandige activiteit. Daarvoor moet je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Xerius. Wij berekenen hoeveel bijdragen je moet betalen, en we sturen je elk kwartaal een afrekening. Jij moet er wel zelf voor zorgen dat je de sociale bijdragen altijd op tijd betaalt.En hoeveel kost dat?

De sociale bijdragen die je elk kwartaal moet betalen zijn een percentage (20,5%) van je netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige. Via de knop ‘je sociale bijdragen simuleren’ kan je berekenen hoeveel bijdragen je zal moeten betalen op basis van een schatting van dit inkomen.


Die bijdragen zijn ‘solidariteitsbijdragen’: wie meer verdient, moet meer bijdragen. Je koopt er echter niet meer rechten mee.

Wat vind je op deze pagina?