Energiecrisis: steun voor zelfstandigen

Torenhoge energiefacturen brengen ondernemers in moeilijkheden. Daarom besliste de overheid over een pakket steunmaatregelen. Op deze pagina lees je waarop je kan rekenen en onder welke voorwaarden je steun kan aanvragen.

Op deze steun kan je rekenen


 

Vermindering sociale bijdragen

Liggen je huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van je sociale bijdragen? Dan kan je een vermindering van je sociale bijdragen aanvragen. Je toont in dat geval aan dat je gevolgen ondervindt van de energiecrisis en dat je geschatte beroepsinkomen daardoor lager is dan het bedrag waarop we je voorlopige bijdragen berekenen.

 
Mijn bijdragen verlagen

De verlaging aanvragen gebeurt in My Xerius. Eerste keer dat je My Xerius gebruikt? Hier krijg je alle info over jouw online platform.

 

 

Vrijstelling sociale bijdragen

Bevind je je als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkend partner tijdelijk in moeilijke financiële omstandigheden? Dan kan je een vrijstelling van je sociale bijdragen aanvragen.

 

Voor welke kwartalen kan je een vrijstelling sociale bijdragen vragen omwille van de energiecrisis?

Voor het eerste kwartaal van 2023 en de regularisatiebijdragen voor 2018, 2019 en 2020 die in dit kwartaal te betalen zijn.

 

Hoe vraag je een vrijstelling aan?

Wil jij een vrijstelling aanvragen voor een van deze kwartalen? Dan moet je aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  1. Je bent minstens vier kwartalen aangesloten als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkend partner. 
  2. Je kan aantonen dat de energiecrisis een ernstige impact heeft op je zelfstandige activiteit.
  3. Je bewijst dat je zaak geconfronteerd wordt met een forse toename van de energieprijs.

Voldoe je aan de genoemde voorwaarden? Dan kan je een aanvraag indienen via dit formulier. Voeg altijd bewijsstukken en een motivatie toe die staven dat je voldoet aan de voorwaarden voor een vrijstelling.

Hou er rekening mee dat het RSVZ je aanvraag bekijkt en beslist of de vrijstelling wordt toegekend.

Een aanvraag voor het vierde kwartaal van 2022 dien je in voor 31 december 2023. Voor het eerste kwartaal van 2023 vraag je de vrijstelling aan ten laatste op 31 maart 2024.

 

Enkele aandachtspunten wanneer je een vrijstelling krijgt

  • Een vrijgesteld kwartaal telt niet mee voor je pensioenopbouw.
  • Krijg je een vrijstelling en spaar je voor je pensioen in een VAPZ? Dan kan je voor dat jaar je betaalde premie niet fiscaal aftrekken.

 

 

 

Betaalproblemen? Samen zoeken we een oplossing

Zit je na het doornemen van alle maatregelen nog altijd met de handen in het haar? En heb je geen idee hoe je je sociale bijdragen kan betalen? Aarzel niet om ons te bellen of te mailen. Spreek je liever van persoon tot persoon? Dan staat er een team van experten klaar om jou via videochat te adviseren.

 

Klik op jouw kantoor om nu online je afspraak voor een videogesprek te boeken:

Vóór je afspraak krijg je een e-mail met een link. Je hoeft niks speciaals te installeren om met een van onze experten te spreken.


Wat vind je op deze pagina?