Energiecrisis: steun voor zelfstandigen

Torenhoge energiefacturen brengen ondernemers in moeilijkheden. Daarom besliste de overheid over een pakket steunmaatregelen. Op deze pagina lees je waarop je kan rekenen en onder welke voorwaarden je steun kan aanvragen.

Op deze steun kan je rekenen

Uitstel betaling sociale bijdragen

Doen de hoge energiekosten je naar financiële adem happen? Dan kan je uitstel van betaling aanvragen. 

Vrijstelling van sociale bijdragen

Lukt het niet je sociale bijdragen te betalen? Dan kan je een vrijstelling van je sociale bijdragen aanvragen. 

Vermindering sociale bijdragen

Is je inkomen dit jaar lager dan het inkomen waarop je bijdragen worden berekend? Dan kan je een verlaging aanvragen.

Uitkering overbruggingsrecht

Is je zaak minder rendabel omwille van de energiecrisis en moet je daardoor je zaak tijdelijk stopzetten? Dan kan je rekenen op een uitkering overbruggingsrecht.

 

 

Uitstel betaling sociale bijdragen

Net als tijdens de coronacrisis kan je uitstel vragen voor de sociale bijdragen. Momenteel kan dit enkel voor het eerste kwartaal van 2023.

 

 

Wie kan uitstel aanvragen?

Elke zelfstandige kan een aanvraag tot uitstel indienen, ongeacht of die in bij- of hoofdberoep of enige andere categorie aangesloten is.

 

 

Wanneer moet je het uitstel aanvragen?

Enkel voor het eerste kwartaal van 2023 kan je een aanvraag indienen. Dit doe je ten laatste op 15 maart 2023.
Krijg je uitstel? Dan betaal je de bijdragen voor het eerste kwartaal van 2023 ten laatste op 31 maart 2024.

 

 

Hoe vraag je uitstel aan?

Een aanvraag kan je online indienen.
Uitstel aanvragen

 

Je laadt bij je aanvraag volgende bewijsstukken op:

 • Verklaring hoe de energiecrisis impact heeft op je zelfstandige activiteit
 • Documenten waaruit blijkt dat je energiefactuur momenteel een sterke stijging kent ten opzichte van dezelfde periode in 2021.

 

 

Waarmee hou je best rekening als je uitstel vraagt?

 • Betaal je uitgestelde sociale bijdragen zeker vóór de nieuwe uitgestelde datum. Voor het vierde kwartaal van 2022 betekent dit dat de bijdrage ten laatste op 15 december 2023 op onze rekening staat. De bijdrage voor het eerste kwartaal van 2023 moet ten laatste op 31 maart 2024 betaald zijn.
 • Respecteer je deze nieuwe betaaltermijn niet? Dan vervallen je sociale rechten voor het betrokken kwartaal. Wij of andere instanties zoals het ziekenfonds vorderen dan, alle onterecht uitbetaalde uitkeringen terug. Daarnaast zullen ook verhogingen aangerekend worden vanaf de oorspronkelijke vervaldatum.
 • Vraag je uitstel voor bijdragen van een bepaald jaar? En spaar je via een VAPZ voor je pensioen? Dan kan je de premie die je dat jaar stort voor je VAPZ enkel fiscaal aftrekken als je de uitgestelde kwartalen van het betrokken jaar ook dat jaar nog betaalt. Ook alle andere bijdragen die je in dat jaar moet betalen, moeten in orde zijn om je premie fiscaal af te trekken.
 • Ten slotte: uitstel is geen afstel. Heb je de mogelijkheid om je sociale bijdragen eerder te betalen dan de uiterste betaaldatum, dan is het verstandig om dat te doen. Zo vermijd je dat de bijdragen zich opstapelen. Wacht je bijvoorbeeld tot 10 december 2023 om je bijdrage van het vierde kwartaal van 2022 te betalen? Weet dan dat ook de laatste kwartaalbijdrage van 2023 rond die datum betaald moet worden.

 

 

 

Vrijstelling sociale bijdragen

Bevind je je als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkend partner tijdelijk in moeilijke financiële omstandigheden? Dan kan je een vrijstelling van je sociale bijdragen aanvragen. 

 

 

Voor welke kwartalen kan je een vrijstelling sociale bijdragen vragen omwille van de energiecrisis?

Momenteel enkel voor het vierde kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023.

 


Hoe vraag je een vrijstelling aan?

Wil jij een vrijstelling aanvragen? Dan moet je aan alle volgende voorwaarden voldoen:

 1. Je kan aantonen dat de energiecrisis een ernstige impact heeft op je zelfstandige activiteit.
 2. Je bewijst dat je zaak geconfronteerd wordt met een forse toename van de energieprijs.
 3. Je bent minstens vier opeenvolgende kwartalen aangesloten als zelfstandige, voorafgaand aan het kwartaal waarvoor je vrijstelling vraagt.  

Voldoe je aan de genoemde voorwaarden? Dan kan je een aanvraag indienen via dit formulier. Stuur het formulier op naar info@xerius.be. Voeg altijd bewijsstukken en een motivatie toe die staven dat je voldoet aan de voorwaarden voor een vrijstelling.

Hou er rekening mee dat het RSVZ je aanvraag bekijkt en beslist of de vrijstelling wordt toegekend.

 


Enkele aandachtspunten wanneer je een vrijstelling krijgt

 • Een vrijgesteld kwartaal telt niet mee voor je pensioenopbouw.
 • Krijg je een vrijstelling en spaar je voor je pensioen in een VAPZ? Dan kan je voor dat jaar je betaalde premie niet fiscaal aftrekken.

 

 

 

Vermindering sociale bijdragen

Liggen je huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van je sociale bijdragen? Dan kan je een vermindering van je sociale bijdragen aanvragen. Je toont in dat geval aan dat je gevolgen ondervindt van de energiecrisis en dat je geschatte beroepsinkomen daardoor lager is dan het bedrag waarop we je voorlopige bijdragen berekenen.

 
Mijn bijdragen verlagen

De verlaging aanvragen gebeurt in My Xerius. Eerste keer dat je My Xerius gebruikt? Hier krijg je alle info over jouw online platform.

 

 

Uitkering overbruggingsrecht wanneer je je activiteiten tijdelijk moet stopzetten door de energiecrisis

 

Wanneer kan je als zelfstandige deze uitkering aanvragen?

Wanneer je als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkend partner je zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen moet onderbreken omwille van de energiecrisis maak je aanspraak op de uitkering overbruggingsrecht.

Een belangrijke voorwaarde is dat je tijdens de afgelopen 16 kwartalen de bijdragen van minstens 4 kwartalen effectief betaald hebt. Bovendien mag je geen enkele andere beroepsactiviteit uitoefenen of enige ander uitkering ontvangen.

 

 

Hoeveel bedraagt de uitkering?

Afhankelijk van hoe lang je je activiteiten moet onderbreken krijg je volgende uitkering

 
 

Met gezinslast

Zonder gezinslast

Meer dan 28 dagen
1.817,94 euro
1.454,81 euro
Tussen 21 en 27 dagen
1.363,46 euro
1.091,11 euro
Tussen 14 en 20 dagen
908,97 euro
727,41 euro
Tussen 7 en 13 dagen
454,49 euro
363,70 euro
Minder dan 7 dagen
0 euro
0 euro

Hoe vraag je de uitkering aan?

Gebruik hiervoor het klassieke aanvraagformulier overbruggingsrecht

 • Start met op dit formulier pagina 1, 2, 3 en 4 in te vullen. 
 • Daarna vul je bij deel 2 pagina 6 in (Beslissing van een derde economische actor / gebeurtenis met een economische impact).
 • Ten slotte vul je deel 3 (p.9) in
 • Heb je recht op een verhoogde uitkering omwille van gezinslast? Laat dan altijd “bijlage 1 – attest gezinslast” invullen door je ziekenfonds.

Stuur dit je ingevulde aanvraagformulier, aangevuld met de nodige bewijsstukken, aangetekend naar Xerius Sociaal Verzekeringsfonds, Brouwersvliet 4 bus 2, 2000 Antwerpen. Doe dit ten laatste op 30 juni 2023 wanneer je je activiteit stopzet tijdens het vierde kwartaal van 2022. Stop je tijdens het eerste kwartaal van 2023? Dan heb je tijd tot 30/09/2023. De bewijsstukken die je toevoegt, moeten aantonen dat er een:

 • impact is van de energiecrisis op de productiekosten van de zelfstandige activiteit, 
 • sterke toename is van de (voorschot)factuur voor energie ten opzichte van deze van 2021.
 

Betaalproblemen? Samen zoeken we een oplossing

Zit je na het doornemen van alle maatregelen nog altijd met de handen in het haar? En heb je geen idee hoe je je sociale bijdragen kan betalen? Aarzel niet om ons te bellen of te mailen. Spreek je liever van persoon tot persoon? Dan staat er een team van experten klaar om jou via videochat te adviseren.

 

Klik op jouw kantoor om nu online je afspraak voor een videogesprek te boeken:

Vóór je afspraak krijg je een e-mail met een link. Je hoeft niks speciaals te installeren om met een van onze experten te spreken.