Wijzigen vzw: zo pak je het aan

Wijzig je iets aan je vzw? Zoals het adres of de naam. Of wijzigt het bestuur van je vzw? Dan ben je verplicht dit te publiceren in het Belgisch Staatsblad. Een formaliteit waarvoor je kan rekenen op Xerius

Onder welke voorwaarden kan je de statuten van je vzw wijzigen?

De bevoegdheid om de statuten van een vzw te wijzigen, is voorbehouden aan de algemene vergadering.

 

Het bestuursorgaan moet de leden ten minste vijftien dagen voor de datum van de algemene vergadering bijeenroepen. De agenda en de voorgenomen statutenwijzigingen moeten uitdrukkelijk in de oproeping zijn vermeld.

 

Een algemene vergadering kan pas op een geldige wijze een beslissing nemen over een statutenwijziging als ten minste twee derde van de vaste leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In de statuten kan een strenger aantal bepaald zijn.

 

 

 

 

Welke wijziging voor jouw vzw brengt Xerius in orde?

Bij een vzw kunnen alle wijzigingen van de statuten gepubliceerd worden zonder tussenkomst van een notaris. Dat wil zeggen dat Xerius alle administratieve taken rond de publicatie van je statutenwijziging uit jouw handen kan nemen.


Denk aan het UBO-register


Bij het ontslag of de benoeming van een bestuurder moet je deze wijziging ook doorgeven aan het UBO-register.


Wat kost een wijziging van een vzw?

314,72 euro

inclusief btw

 

  • Voor het opmaken en neerleggen van de publicatiedocumenten (157,30 euro)
  • Publicatiekosten voor de Griffie (157,91 euro)

 

Hou deze informatie bij de hand:

  • de tekst die je wil publiceren
  • je ondernemingsnummer

 

Wijziging vzw publiceren

Wat vind je op deze pagina?