Je zelfstandige activiteit stopzetten - wat moet je doen

Een zelfstandige activiteit stopzetten kan je niet met één pennentrek. Xerius maakt jou wegwijs in de administratieve doolhof. Zo ben je zeker dat elke stap die je zet, de juiste is.

Welke stappen moet je zetten?

Stoppen met je passie is geen beslissing die je lichtzinnig neemt. Je hakt die knoop enkel door met een heel goede reden:

 • je wordt loontrekkende, en verandert dus van statuut;
 • je gaat op pensioen;
 • een faillissement;
 • je zaak is financieel niet levensvatbaar;
 • je wordt arbeidsongeschikt.

Net als bij de opstart heeft de stopzetting van je zelfstandige activiteit behoorlijk wat voeten in de aarde.
Stap 1: Laat je onderneming stopzetten in de KBO

Bij de opstart van je onderneming, heeft het ondernemingsloket gegevens over jouw onderneming ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO): je activiteiten, de vestigingen waar je de activiteiten uitoefent (of uitoefende), wie de ondernemersvaardigheden aantoont in je onderneming, en je bankrekeningnummer. Die gegevens moest je up-to-date houden naarmate er iets aan wijzigde.


Nu je besloten hebt om je onderneming stop te zetten, moet je die gegevens ook laten stopzetten door het ondernemingsloket.
Stap 2: verwittig de btw

Is je onderneming btw-plichtig? Dan moet je de btw-administratie op de hoogte brengen wanneer je de activiteiten stopzet. Of beter nog: laat Xerius dat voor jou in orde brengen, tegelijk met de stopzetting van de onderneming in de KBO.


Let op: ook als je gebruikmaakt van de vrijstellingsregeling, moet je de btw op de hoogte brengen dat je ermee ophoudt!
Stap 3: Verwittig je sociaal verzekeringsfonds

Werk je niet meer als zelfstandige? Dan val je niet langer onder het zelfstandigenstatuut. Je moet wel de sociale bijdragen nog betalen voor het kwartaal waarin je stopzet. De exacte stopzettingsdatum heeft invloed op de berekening van je sociale bijdragen van dat jaar.

Stopzetten

Heb je een vennootschap? 


Dan is de kous daarmee nog niet volledig af. Het is niet omdat je de onderneming stopzet (lees: de commerciële activiteiten van je vennootschap), dat je vennootschap daarom ophoudt te bestaan.


Wanneer je de onderneming stopzet, is het natuurlijk wel zaak om na te denken over het lot van je vennootschap: laat je ze ‘bestaan’ zonder activiteiten (dat noemt men een slapende vennootschap), verkoop je de aandelen aan anderen, of hef je de vennootschap op? Laat je adviseren door je boekhouder!


Meer weten? Lees hier verder.Een voorbeeld maakt alles duidelijk

Wat je precies allemaal moet stopzetten, hangt af van je situatie. Enkele voorbeelden maken dit duidelijk.
Voorbeeld 1: je stopt met werken als zelfstandige

Dan moet je je aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds stopzetten. Wat doet de onderneming waarin je actief was?

 • Staakt zij ook haar activiteiten, regel dan de stopzetting via het ondernemingsloket. Xerius stopt de onderneming in de KBO, verwittigt de btw en zet je aansluiting stop bij de sociale kas.

 • Gaat de onderneming verder zonder jou? Dan verandert er dus iets in de onderneming. Controleer daarom of de gegevens in de KBO nog kloppen en wijzig indien nodig.


Voorbeeld 2: je zet je onderneming stop

Breng je ondernemingsloket op de hoogte. Wat doe jij als zelfstandige?

 • Je stopt ook met werken als zelfstandige. Verwittig je sociaal verzekeringsfonds dat je alle zelfstandige activiteiten hebt stopgezet.
 • Je blijft actief in een of meerdere andere ondernemingen. Dan blijf je dus aangesloten als zelfstandige. Breng je sociaal verzekeringsfonds op de hoogte, zodat je dossier up-to-date blijft.

Je stopzetting aanvragen
Zet je onderneming stop

We kunnen misschien niet alles stopzetten, maar toch veel.


€138,90 inclusief btw

 • We zetten je onderneming en één vestiging stop in de KBO. Voor elke bijkomende vestiging, betaal je 90,50 euro extra.
 • We brengen de btw op de hoogte dat je de activiteiten stopzet.(48,40 euro)
 • Als je alle zelfstandige activiteiten stopzet (en je bij ons sociaal verzekeringsfonds aangesloten was), dan zetten we ook je aansluiting stop.
Onderneming stopzettenZet je aansluiting als zelfstandige bij Xerius stop

Je sociaal statuut stopzetten kan alleen bij je eigen sociaal verzekeringsfonds.


Gratis


Lees meer over de stappen die je moet nemen:

 • bezorg ons de juiste documenten
 • hou rekening met regularisaties van je sociale bijdragen
 • denk aan je sociale bescherming na stopzetting

Of klik op de knop om je aansluiting onmiddellijk stop te zetten bij Xerius.


Heb je een eenmanszaak? Dan klik je op de knop 'onderneming stopzetten' - we zetten dan meteen ook je aansluiting als zelfstandige stop.

Aansluiting als zelfstandige stopzetten