Artikel 37: gelijkstelling met bijberoep - overlevingspensioen

Je gaat werken als zelfstandige. Hoewel je geen eigen ‘volwaardig statuut’ hebt, kan je er toch voor kiezen sociale bijdragen te betalen zoals een zelfstandige in bijberoep. Dat kan omdat een overlevingspensioen hebt als weduwe of weduwnaar.

Wacht, wat zeg je?

Dat zit zo: al wie een inkomen heeft uit werk, moet bijdragen aan de sociale zekerheid. Op basis van die bijdrage heb je recht op een basispakket aan sociale vangnetten (ziekteverzekering, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, pensioen, kinderbijslag).

Omdat jij geen volwaardig statuut hebt (als werknemer of ambtenaar, met een tewerkstelling van minstens 50%), zou je de minimumbijdrage als zelfstandige in hoofdberoep moeten betalen. Maar omdat je een klein inkomen verwacht, én een overlevingspensioen hebt, kan je gebruik maken van de bijzondere regeling ‘gelijkstelling bijberoep volgens artikel 37’. Je betaalt dan sociale bijdragen die berekend worden op je werkelijke inkomen als zelfstandige (en niet op een minimuminkomen). De keerzijde van de medaille is dat je nog altijd geen volwaardig statuut hebt. Oftewel: je bent via je statuut niet in orde met de sociale zekerheid.

 

En hoeveel kost dat?

Als zelfstandige moet je de sociale bijdragen zelf storten. Daarvoor sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Xerius. Wij berekenen hoeveel bijdragen je moet betalen, en we sturen je elk kwartaal een afrekening. Jij moet er wel zelf voor zorgen dat je de sociale bijdragen altijd op tijd betaalt.


De sociale bijdragen die je elk kwartaal moet betalen zijn een percentage (20,5%) van je netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige.  Via de knop ‘je sociale bijdragen simuleren’ kan je berekenen hoeveel bijdragen je zal moeten betalen op basis van een schatting van dit inkomen.Hoe zit het dan met jouw sociale zekerheid?

Puur op basis van je overlevingspensioen, heb je geen recht op ziekteverzekering, kinderbijslag of pensioen. Je hebt misschien wel een andere uitkering waardoor je gedeeltelijk of volledig in orde bent met de sociale zekerheid. Als dat het geval is, vraag dan zeker na bij de uitbetalingsinstelling van je uitkering of je de uitkering mag combineren met een zelfstandige activiteit!

Wat vind je op deze pagina?