Vzw oprichten: zo ga je te werk

Twee of meer mensen die tegen elkaar zeggen: “kom, we richten een vzw op”. Heel eenvoudig gezegd is er niet meer nodig dan dat om je vzw te starten. Maar uiteraard moet die oprichting wel geformaliseerd worden. En daarbij kan Xerius je heel wat administratieve last besparen.

Wat is een vzw?

Een vzw of een vereniging zonder winstoogmerk is een rechtsvorm waarbij een groep van minstens twee natuurlijke of rechtspersonen belangeloos een doel nastreven. De leden van de vzw krijgen dus geen zogenaamde ‘stoffelijke voordelen’.

 

Het gemeenschappelijk project leggen de leden van de vzw vast in de statuten, de grondbeginselen van de organisatie.


Waarom een vzw oprichten?

Een vzw is in de eerste plaats een goed idee als je met een aantal mensen of rechtspersonen zaken wil vereenvoudigen: zoals facturen sturen, geldstromen uit beheren en deze gescheiden houden van het persoonlijke vermogen van de leden. De aansprakelijkheid van de personen achter de vzw wordt zo aanzienlijk ingeperkt.

 

Een vzw heeft altijd een maatschappelijk relevant doel waarbij de vereniging een positieve verandering in de maatschappij nastreeft. Je gebruikt een vzw dus niet om handel te drijven.

 

Dat betekent overigens niet dat je geen winst mag maken. Om je project te laten overleven is het vaak zelfs nodig om winst te maken. Maar deze moet je dan wel terug investeren in je vzw.

Hoe kan ik een vzw oprichten: stappenplan

De oprichting van een vzw brengt best wel wat administratie met zich mee. Akte, statuten, formulieren voor het Staatsblad: er komt een hoop invulwerk bij kijken. We overlopen  alle stappen van het oprichtingsproces en wijzen je de weg naar de juiste documenten.


1

Stap 1: de oprichting

Je moet minstens met twee zijn om een vzw op te richten. De oprichters zijn de effectieve leden en staan aan het roer van de vereniging. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen lid worden van een vzw.

2

Stap 2: de akte

Je maakt de oprichting van je vzw officieel in een akte. Hierin neem je de statuten van je vzw op. De statuten zijn de grondbeginselen van de organisatie van de vzw.

Naast de statuten voeg je ook de benoeming van de bestuurders door de Algemene Vergadering toe.
3

Stap 3: bekendmaken

De oprichtingsakte moet door alle oprichters ondertekend worden en volgens een welbepaalde procedure neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.

 

Het ledenregister, dat een overzicht biedt van wie er in je algemene vergadering zit, houd je bij op de zetel van de vzw. Je hoeft dit niet neer te leggen bij de griffie.

4

Stap 4: de rekening

Na neerlegging ga je naar de bank en open je een professionele bankrekening voor de vzw

5

Stap 5: het btw-nummer

Oefent je vzw activiteiten uit die btw-plichtig zijn? Dan moet je ook een btw-nummer aanvragen voor je vzw.

6

Stap 6: het UBO-register

De bestuurders moeten de “uiteindelijke begunstigden” van de vzw inschrijven in het UBO-register.


Wat kost een vzw oprichten?

479,19 euro

 inclusief btw

Xerius zorgt voor:

  • opmaak en neerlegging van de nodige documenten voor de publicatie van de oprichting in het Belgisch Staatsblad (260,88 euro)
  • publicatie bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank (168,31 euro)
  • registratie van de oprichtingsakte (50 euro)

 

Jij zorgt voor:

  • de tekst die gepubliceerd moet worden. Wil je zeker zijn dat je statuten waterdicht zijn? Contacteer dan een jurist.
VZW oprichten

 

Wijziging voor je vzw?

 

Via Xerius kan je ook wijzigingen voor je vzw laten publiceren.

Wat vind je op deze pagina?