De coronacrisis: maatregelen voor zelfstandigen

De piek van de eerste coronagolf ligt inmiddels achter ons. En sinds 8 juni zijn we een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin we stilletjesaan naar een nieuw normaal evolueren. Als zelfstandige kan je ook in deze periode van heropstart op een aantal maatregelen rekenen die jou kunnen helpen.


We lijsten ze op deze pagina voor jou op.

Een overzicht van de maatregelen

Het zijn uitzonderlijke tijden. Tijden die vragen om uitzonderlijke initiatieven. Kom je als zelfstandige in moeilijkheden door de uitbraak van het virus, dan kan je rekenen op een aantal maatregelen. We zetten ze voor je op een rijtje.


1. Relance-uitkering

Aanvullende uitkering voor zelfstandigen die heropstarten na verplichte sluiting en een omzetdaling hebben.


2. Volledig overbruggingsrecht

Een vervangingsinkomen wanneer je je zelfstandige activiteit niet meer kunt uitoefenen.


3. Gedeeltelijk overbruggingsrecht

Een vervangingsinkomen wanneer je je zelfstandige activiteit niet meer kunt uitoefenen.


4. Overbruggingsrecht voor quarantaine en gesloten klas, school of kinderopvang

Je kan in bepaalde gevallen een beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht.


5 Premies van het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hier vind je info over steun die je kunt krijgen bij je OCMW. Daarnaast is er nog de subsidie van Vlaams beschermingsmechanisme voor bedrijven die aan zwaar omzetverlies lijden en de consumptiecheque


6. Uitstel van betaling sociale bijdragen

Stel de betaling van je sociale bijdragen even uit, totdat de storm is gaan liggen. Dat helpt je om eerst je collega-zelfstandigen, zoals je leveranciers, te betalen.


7. Vrijstelling sociale bijdragen

Bevind je je als zelfstandige tijdelijk in moeilijke financiële omstandigheden? Dan kan je een vrijstelling aanvragen.


8. Verlaging sociale bijdragen

Ben je zeker dat je inkomen dit jaar lager is dan het inkomen waar we je bijdragen momenteel op berekenen, namelijk dat van 3 jaar geleden? Dan kan je een vermindering van je bijdragen aanvragen tot een bepaalde drempel


9. Ziekte-uitkering

Voor wanneer je zelf getroffen wordt door het coronavirus.


10. Corona-ouderschapsverlof

Moet je als zelfstandige je activiteiten onderbreken om voor je kinderen te zorgen? Dan kan je corona-ouderschapsverlof nemen. Op deze pagina krijg je alle nodig informatie en kan je een aanvraag indienen.


11. Maatregelen voor de horeca

De horeca is een van de sectoren die zwaar getroffen worden door de coronacrisis. Voor jou als café- of restaurantuitbater gooit de overheid extra steunmaatregelen in de strijd. Op deze pagina krijg je een overzicht.


Extra

Hier leest u meer over de COVID-19 toeslag voor getroffen gezinnen.

 

En weet je, het is perfect mogelijk dat je als zelfstandige beroep doet op meerdere maatregelen. Maar spring niet te lichtzinnig om met je aanvraag. Kan je je activiteiten blijven uitoefenen? Doe het dan zeker. Laat de steunmaatregelen aan je collega-zelfstandigen die het echt nodig hebben. Bovendien vermijd je zo dat je bij een controle een onterecht gekregen uitkering moet terugbetalen.


Heb je zelf nog een vraag over de maatregelen? Xerius staat tot je dienst! Ga zeker eens kijken naar de meest gestelde vragen of geef een belletje naar één van onze medewerkers.

Meest gestelde vragen

Maatregel 1: Relance-uitkering of overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart

Startte je je activiteiten terug op, maar merk je een daling van minstens 10% in je omzet of bestellingen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar? Dan kom je in aanmerking voor de relance-uitkering.
Hoeveel bedraagt de relance-uitkering?

Het bedrag is identiek aan het crisis-overbruggingsrecht: 1.291,69 euro per maand of 1.614,10 euro wanneer je minstens een persoon ten laste hebt bij je ziekenfonds.
Wie kan de relance-uitkering aanvragen?

 • Je bent aangesloten in hoofdberoep of als meewerkend partner;
 • of je bent aangesloten in bijberoep en betaalt minimaal de bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep. Zijn je bijdragen lager of ben je gepensioneerd, dan kan je dus geen aanspraak maken op de relance-uitkering.

Bovendien...

 • …was je in de eerste fase van de coronacrisis verplicht de deuren te sluiten gedurende méér dan 1 kalendermaand. De lijst met activiteiten waarvoor de sluiting verplicht was – en de bijhorende NACE-codes – vind je hier;
 • ... en kan je aantonen dat je zelfstandige activiteit in het tweede kwartaal van 2020 een daling kende met ten minste 10% van de omzet of de bestellingen in vergelijking met tweede kwartaal van 2019. In dat geval kan je recht hebben op de relance-uitkering voor de maanden juni, juli, augustus en september.
  • Voor de maand oktober kan je in Q3 van 2020 een omzetdaling van minstens 10% aantonen in vergelijking met Q3 van 2019.
  • Kan je niet vergelijken met hetzelfde kwartaal vorig jaar, bijvoorbeeld omdat je zaak toen nog niet gestart was? Dan moet je een omzetdaling aantonen van minstens 10% ten opzichte van het eerste volledige kwartaal dat mogelijk is.Zo vraag je de relance-uitkering aan

De snelste en makkelijkste weg is een klik op de knop hieronder. Vul het formulier in, laad de bewijsstukken op en klaar is kees.

Relance-uitkering aanvragen

Kom je voor september en oktober in aanmerking voor de relance-uitkering?

Dan moet je deze opnieuw aanvragen. Dat doe je heel eenvoudig via de knop hierboven.


Doe je de aanvraag liever op papier? Stuur dan dit formulier ingevuld terug via e-mail of per post. Let wel: de aanvragen via het webformulier krijgen voorrang bij de behandeling.


Belangrijk

Xerius moet elke aanvraag apart nakijken. Daarom is de uitbetalingsdatum voor elk dossier anders. Alvast bedankt voor je begrip.

Maatregel 2: het volledige overbruggingsrecht

Het is best mogelijk dat je als zelfstandige je activiteiten moet onderbreken. Twee redenen kunnen de oorzaak zijn: ofwel omdat je door de overheid wordt verplicht, ofwel omdat je de zaak sluit uit vrije wil. Omdat er geen klanten meer komen, bijvoorbeeld. Of omdat te veel van je werknemers afwezig zijn.


In beide gevallen kan je rekenen op het overbruggingsrecht. Bij verplichte sluiting heb je al recht op een uitkering na 1 dag onderbreking. In het andere geval krijg je de uitkering nadat je 7 opeenvolgende dagen geen activiteiten uitoefent.
Hoeveel bedraagt het overbruggingsrecht?

Je krijgt een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro als je een persoon ten laste hebt bij je ziekenfonds).Wie kan het aanvragen?

Je betaalt je sociale bijdragen als zelfstandige in België en bent aangesloten...

 • ...in hoofdberoep (eenmanszaak, werkend vennoot en bedrijfsleider) of als meewerkende partner.
 • ..of in bijberoep, waarbij je minstens de minimumbijdrage betaalt van een zelfstandige in hoofdberoep (739,05 euro). Je moet jezelf dan wel al een gevestigde zelfstandige mogen noemen. Dat wil zeggen dat de bijdrage die je betaalt gebaseerd is op je inkomen van drie jaar geleden. Starters in bijberoep komen dus niet in aanmerking.

Naast het bovenstaande is ook 1 van de volgende voorwaarden op jou van toepassing:

 • je bent door de overheid verplicht je zaak minstens 1 dag te sluiten. De sectoren die onder deze maatregel vallen, vind je hieronder
 • je werkt in een andere sector, en je beslist je onderneming minstens 7 opeenvolgende dagen volledig te sluiten. Bijvoorbeeld omdat je te weinig klanten hebt, of omdat je zaak (grotendeels) afhangt van een sector die nog verplicht gesloten is.

Let wel: er geldt 1 algemene uitzondering. Startte jij je zaak op na 10 maart? Dan val je uit de boot voor de steunmaatregelen rond het coronavirus.
Hoe vraag je het overbruggingsrecht aan?

Ben je als zelfstandige aangesloten bij Xerius? En voldoe je aan de voorwaarden? Gebruik dan het webformulier om je aanvraag voor het volledige of gedeeltelijke overbruggingsrecht snel en eenvoudig in te dienen.


Via het webformulier komt jouw aanvraag automatisch bij het juiste kantoor terecht. Zie je een bedankt-bericht nadat je op verzenden hebt geklikt? Dan verwerken we je aanvraag. Belangrijk: je krijgt hiervan geen aparte bevestigingsmail.


Aanvraag overbruggingsrecht voor september, oktober, november en/of december

De steun voor september tot en met december is enkel voorbehouden voor sectoren die door de overheid verplicht zijn om te sluiten. Dat zijn momenteel:


 • de jacuzzi's, stoomcabines en hammams, behalve bij privégebruik;
 • de discotheken en dancings;
 • artiesten;
 • nachtwinkels;
 • sisha-bars;
 • foorkramers;
 • evenementen (in ruime zin)

Organiseer je normaal enkel evenementen die momenteel nog verboden zijn? Dan mag je deze activiteit omvormen tot bijvoorbeeld kleinere events, zoals zomerbars en kleinschalige festivals. Ook in dat geval blijf je recht hebben op de uitkering overbruggingsrecht.


TIP: Kan je aantonen dat je activiteiten uitoefent waarbij je volledig afhankelijk bent van een of meerdere sectoren die verplicht gesloten zijn? Ook dan kan je het overbruggingsrecht aanvragen.

Overbruggingsrecht september, oktober, november en/of december aanvragen


Aanvraag overbruggingsrecht voor juli en/of augustus

Om recht te hebben op een uitkering overbruggingsrecht in juli en/of augustus zijn er 2 scenario’s. In beide gevallen moet je een nieuwe aanvraag doen.


Scenario 1

Je bent door de overheid gedwongen je zaak minstens 1 dag te sluiten. Voor welke specifieke sectoren dat het geval is, zie je hierboven opgelijst.


Scenario 2

Je bent niet verplicht om te sluiten, maar je stopt je activiteiten omwille van de coronacrisis toch minstens 7 opeenvolgende dagen binnen 1 maand. Bijvoorbeeld omdat je te weinig klanten hebt of omdat je zaak (grotendeels) afhangt van een sector die nog verplicht gesloten is.


Voeg bij je aanvraag verplicht (een) bewijsstuk(ken) toe dat het coronavirus de oorzaak is voor je sluiting. Dat kan een verklaring zijn waarin je aantoont dat:

 • je inkomsten, verkoop, activiteiten of reserveringen dalen,
 • het aantal annuleringen stijgt,
 • of je leveranciers je onvoldoende kunnen bevoorraden.

Overbruggingsrecht juli en/of augustus aanvragen

Lukt de aanvraag niet via het webformulier? Gebruik dan het onderstaande pdf-formulier dat op jouw situatie van toepassing is:

 

 • gebruik dit formulier als je sluit door een beslissing van de overheid.
 • gebruik dit formulier als je zelf beslist om je activiteiten te onderbreken door het coronavirus..

Hou er rekening mee dat de verwerking van een aanvraag op papier meer tijd in beslag neemt.Aanvraag overbruggingsrecht voor april, mei en/of juni

De voorwaarden voor een uitkering in deze maanden zijn identiek als deze in juli en augustus. Kom jij in aanmerking voor het overbruggingsrecht, en vroeg je de steun nog niet aan? Dan kan dat nog steeds met een klik hieronder.


Voor de maanden april en/of mei:

Overbruggingsrecht april en/of mei aanvragen

Voor de maand juni:

Overbruggingsrecht juni aanvragen

Belangrijk

Elke aanvraag moet apart worden behandeld. Daarom is de precieze uitbetalingsdatum voor elk dossier verschillend, en dien je iets langer te wachten op deze uitkering.
Relance-uitkering versus crisis-overbruggingsrecht: enkele voorbeelden

Beide crisismaatregelen lijken op elkaar. Wanneer vraag je nu welke steun aan? Een aantal voorbeelden maken dat duidelijk.


Het kapsalon

Zehra ontvangt sinds 18 mei terug klanten in haar kapsalon. Voor de maand mei kon zij nog rekenen op het crisis-overbruggingsrecht. Stelt ze vast dat haar omzet voor het tweede kwartaal van 2020 minstens 10% gedaald is ten opzichte van haar omzet in het tweede kwartaal van vorig jaar? Dan kan Zehra voor juni en de volgende maanden de relance-uitkering aanvragen.


Het café

Eddy heeft een café en was tot 8 juni verplicht gesloten. Voor de maand juni kan hij nog rekenen op het crisis-overbruggingsrecht. Zwierde Eddy op 8 juni de deuren van zijn café terug open? Dan kan hij vanaf juli vermoedelijk rekenen op de relance-uitkering.


De pralinewinkel

De pralinewinkel van Erika sloot vanaf 1 april vrijwillig de deuren. Volgens de maatregelen van de overheid was zij niet verplicht te sluiten, maar gebrek aan klanten zorgde toch voor een sluiting. Sinds 1 juni startte zij haar verkoop terug op. Omdat zij niet verplicht was om te sluiten, kan Erika geen aanspraak maken op de relance-uitkering. Zij kan wel voor april en mei het crisis-overbruggingsrecht aanvragen.


Heb je nog een vraag over het overbruggingsrecht? Dan vind je vast een antwoord op de pagina met meest gestelde vragen.

Naar de meest gestelde vragen

Maatregel 3: Overbruggingsrecht voor zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerden

Het overbruggingsrecht is in eerste instantie bedoeld voor zelfstandigen in hoofdberoep. Toch zijn er bepaalde zelfstandigen in bijberoep en als zelfstandige actieve gepensioneerden die een gedeeltelijke uitkering kunnen krijgen als ze hun activiteiten, al dan niet verplicht door de overheid, onderbreken.


Ben je door de overheid verplicht je activiteiten te onderbreken, dan heb je na één dag onderbreking recht op een uitkering. Stop je omwille van een andere corona-gerelateerde reden tijdelijk met je zelfstandige activiteiten? Bijvoorbeeld omdat je te weinig klanten hebt of omdat leveranciers niet kunnen leveren. Dan maak je, nadat je 7 opeenvolgende dagen geen activiteiten uitoefent, aanspraak op gedeeltelijk overbruggingsrecht.Waaruit bestaat het gedeeltelijk overbruggingsrecht?

Deze uitkering bedraagt 645,85 euro (of 807,05 euro als je minstens een persoon ten laste hebt bij je ziekenfonds). Je kunt de uitkering krijgen voor iedere maand waarin je je activiteiten onderbreekt in de periode maart tot en met augustus.
Wie kan het aanvragen?

Je bent als zelfstandige aangesloten:

 • in bijberoep en betaalt bijdragen op basis van een inkomen dat tussen 6.996,89 en 13.993,77 euro ligt. Het gaat om een geïndexeerd inkomen. Starters hebben geen recht op deze uitkering. Dat wil zeggen dat je enkel in aanmerking komt wanneer je je bijberoep startte vóór 1 april 2017. Let er op dat je dit jaar geen vermindering van je bijdragen vraagt. Als je inkomen beneden de ondergrens duikt, heb je geen recht meer op de uitkering en wordt deze teruggevorderd
 • als gepensioneerde en betaalt bijdragen op een inkomen dat hoger is dan 6.996,89 euro

En:

 • je bent door de overheid gedwongen je zaak minstens één dag te sluiten.
 • of je werkt in een andere sector waar je niet verplicht bent te sluiten en beslist toch je onderneming minstens 7 opeenvolgende dagen in eenzelfde maand volledig te sluiten. Bijvoorbeeld uit voorzorg, of omdat je weinig klanten hebt.Combinatie met vervangingsinkomen

Het gedeeltelijk overbruggingsrecht mag je onder bepaalde voorwaarden combineren met een vervangingsinkomen. Zo kan je dit gedeeltelijk overbruggingsrecht niet combineren met een ziekte-uitkering, maar wel met een werkloosheidsuitkering of een pensioen. Het totaal van de uitkeringen moet wel lager zijn dan 1.614,10 euro bruto. Ga je boven dit bedrag? Dan wordt het bedrag dat je boven de lat gaat, afgehouden van je overbruggingsrecht.


Enkele voorbeelden om te verduidelijken. Stel je krijgt een werkloosheidsuitkering van 1.100 euro bruto. Dan zal je uitkering overbruggingsrecht 514,10 euro bedragen. Krijg je een pensioen dat 1.250 euro bruto bedraagt, dan ontvang je een uitkering van 364,10 euro.

 

Het gedeeltelijk overbruggingsrecht vraag je aan via hetzelfde online formulier waar je het volledige overbruggingsrecht mee aanvraagt. Via de knop hieronder brengen we je naar de plek waar je dat aanvraagformulier vindt.

Gedeeltelijk overbruggingsrecht aanvragen


Maatregel 4: Overbruggingsrecht voor quarantaine en gesloten klas, school of kinderopvang

Vanaf september kunnen zelfstandigen in bepaalde gevallen een beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht.
In welke situaties kan ik een uitkering aanvragen?

Situatie 1

Zelfstandigen die in quarantaine moeten en daardoor minstens 7 opéénvolgende kalenderdagen hun activiteiten volledig onderbreken.


In deze situatie is een quarantaine-attest vereist. Dat attest staat op je eigen naam of op naam van iemand die op hetzelfde adres staat ingeschreven

 

Situatie 2

Zelfstandigen die instaan voor de zorg van hun kind(eren) door het sluiten van school, klas of kinderopvang en hierdoor minstens 7 opéénvolgende kalenderdagen hun activiteiten volledige onderbreken.


Vereiste documenten die je moet toevoegen aan je aanvraag zijn:

 • Beslissing van de directie van de school of een beslissing van de kinderopvang.
 • Zorg je voor een kind dat ouder is dan 12 jaar? Dan is ook een specifieke motivering vereist waarom de ouder instaat voor zorg van kind.Wanneer kom je niet in aanmerking?

 • Als je je zelfstandige activiteit thuis kunt verderzetten;
 • Als je omwille van niet-essentiële redenen bent afgereisd naar een gebied dat op het moment dat je vertrekt, is aangeduid als een rode zone. 
 • Als je arbeidsongeschikt bent en recht hebt op een ziekte-uitkering. Een uitkering van het ziekenfonds heeft altijd voorrang op deze uitkering, ook al zou het bedrag van de ziekte-uitkering lager zijn.
Welke zelfstandige kan de uitkering aanvragen?

Elke zelfstandige die

 • De afgelopen 4 kwartalen aangesloten is als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende partner
 • Tijdens de afgelopen 16 kwartalen minstens 4 kwartalen effectief bijdragen betaalde als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkend partner.

Voldoe je momenteel niet aan deze voorwaarden? Hou dan zeker onze website in de gaten. Het is mogelijk dat deze voorwaarden binnenkort wijzigen.
Hoeveel bedraagt de uitkering?

Deze specifieke situatie valt niet meer onder de tijdelijke crisismaatregelen. Dat wil zeggen dat je geen volledige maanduitkering meer krijgt als je onderbreking korter is dan een maand.


Per periode van 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreking krijg je nu een uitkering van 322,92 euro (zonder gezinslast) of 403,53 euro (met gezinslast).
Hoe vraag je deze uitkering aan?

Dan kan door dit formulier in te vullen en terug te bezorgen aan jouw kantoor. Dat mag via e-mail of per post. Vergeet zeker niet de vereiste stukken voor jouw specifieke situatie toe te voegen. Dat wil zeggen een quarantaine-attest of een beslissing tot sluiting van de school, klas of kinderopvang.
Wil je een uitkering aanvragen voor twee verschillende, niet aaneensluitende, periodes? Dien dan twee verschillende aanvragen in.

Maatregel 5: steunmaatregelen van de overheid tegen corona

 


 

OCMW-steun voor hulpbehoevenden

 

Deze maatregel gaat verder dan enkel de zelfstandigen, maar geldt voor iedere Belg. Kan jij je dagelijkse uitgaven of uitgaven die verband houden met medische zorgen niet meer betalen omwille van de coronaviruscrisis? Dan zullen de OCMW’s zullen materiële, sociale, medische, medisch-sociale of psychologische hulp verlenen.

 

Richt je tot het OCMW van jouw gemeente om je aanvraag in te dienen.
De subsidie Vlaams beschermingsmechanisme

Deze nieuwe steunmaatregel beschermt bedrijven, die zwaar omzetverlies lijden door de coronamaatregelen, tegen een faillissement. Anders dan bij de vorige premies gaat het niet om een vast bedrag, maar om een bijdrage gekoppeld aan de omzet van het bedrijf.
Wanneer kom jij in aanmerking voor deze steun?

 1. Tussen 1 augustus en 30 september 2020 daalde je omzet met minstens 60%, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het spreekt voor zich dat je zaak in die periode geopend was, je jaarlijkse sluitingsperiode niet meegerekend.
 2. Je voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op de eerste compensatiepremie of de hinderpremie. Je hoeft de premie dus niet effectief aangevraagd of ontvangen te hebben. Lees hier meer over deze voorwaarden.
 3. Je kan het omzetverlies aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie.

Deze steunmaatregel kent ook enkele beperkingen.

Heb je een traiteurszaak of bied je regelmatig maaltijden aan? Dan kom je enkel in aanmerking als je werkt met een geregistreerd kassasysteem, de zogenaamde “witte kassa”. In dat geval krijg je € 3.000 of meer.


Ben je nog steeds verplicht gesloten sinds de start van de coronacrisis? Dan heb je geen recht op de premie omdat je nog steeds de dagpremie van € 160 per dag kan krijgen.


Meer info over deze subsidie? Xerius helpt jou graag op subsidies@xerius.beHoeveel bedraagt de subsidie Vlaams beschermingsmechanisme?

De premie komt neer op 7,5% van je omzet in de periode 01/08/2019 – 30/09/2019

Dat bedrag is exclusief BTW en beperkt tot maximum € 15.000 per onderneming. Ben je zelfstandige in bijberoep? Dan wordt de premie gehalveerd. Dat is eveneens het geval als je zaak minder openingsdagen telt dan in de maanden augustus en september van vorig jaar.Waar vraag je de premie aan?

Daarover volgt nog meer informatie via VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Hou er wel rekening mee dat de aanvraag pas kan gebeuren na 30 september, en ten laatste op 15 november 2020 ingediend moet zijn.


Ben je verplicht gesloten door de recent verstrengde maatregelen? Dan kan je een voorschot vragen van maximaal € 2.000. Ook daarover volgt meer informatie van VLAIO.


Heb je nog vragen over één van deze steunmaatregelen? Je vindt vast het antwoord op de pagina met veel gestelde vragen.

Naar de veelgestelde vragen

De Consumptiecheque

Heel wat werkgevers geven hun werknemers Consumptiecheques. Het gaat om een initiatief van de Belgische overheid. Werknemers kunnen met de Consumptiecheques tot 300 euro besteden bij de hardst getroffen sectoren in coronatijden: de horeca, sport- en cultuursector en kleine handelszaken. Een handige manier om nieuwe klanten aan te trekken die hun lokale economie maar al te graag willen steunen.


Om de Consumptiecheque te aanvaarden, moet je je als handelaar eerst registreren bij Sodexo, Edenred of Monizze.


Wie kan de Consumptiecheque aanvaarden?

 1. Hotels, restaurants en cafés;
 2. Cultuursector - erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde autoriteit;
 3. Sportverenigingen waarvoor een door de Gemeenschappen erkende of gesubsidieerde federatie bestaat of die deel uitmaakt van een van de nationale federaties;
 4. Kleine handelszaken die tenminste 1 maand de activiteiten hebben moeten stopzetten door de gevolgen van COVID-19.
Maatregel 6: uitstel van betaling sociale bijdragen

Je inkomsten dalen of je kan je zelfstandige activiteit niet langer uitoefenen door de coronacrisis. En je lopende rekeningen, die moeten wel nog betaald worden.


Om je hiermee te helpen kan je beroep doen op het uitstel van betaling van je sociale bijdragen. Zo kan je eerst je leveranciers betalen, en andere dringende facturen. Die sociale bijdragen kunnen later. Weet wel, uitstel is geen afstel.
Voor wie?

Dit geldt voor iedere zelfstandige, gelijk in welke bijdragecategorie hij of zij is aangesloten. Ook als je bijvoorbeeld in bijberoep bent aangesloten, kan je uitstel aanvragen.


Over welke sociale bijdragen gaat het exact?

Tot 15 december kan je nog betalingsuitstel aanvragen voor alle kwartalen van 2020.

Vraag je uitstel? Hou dan rekening met deze data voor de betaling van je sociale bijdragen:

De bijdrage voor het eerste kwartaal van 2020 en van regularisatiebijdragen die verschuldigd waren op 31 maart 2020, betaal je vóór 31 maart 2021.
De bijdrage voor het tweede kwartaal van 2020 en van regularisatiebijdragen die verschuldigd waren op 30 juni 2020, breng je vóór 30 juni 2021 in orde.
De bijdrage voor het derde kwartaal van 2020 en van regularisatiebijdragen die verschuldigd waren op 30 september 2020 moet vóór 30 september 2021 op onze rekening staan.
De bijdrage voor het vierde kwartaal van 2020 en van regularisatiebijdragen die verschuldigd waren op 31 december 2020 regel je vóór 15 december 2021.

 

En hoe zit het met regularisatieberichten? Stel, je moet tegen het einde van het vierde kwartaal ook een regularisatie voor het bijdragejaar 2018 betalen. Dan krijg je hiervoor automatisch hetzelfde uitstel toegekend als voor de gewone bijdragen van het vierde kwartaal. 


Voor alle duidelijkheid, een regularisatiebericht gaat over een herberekening die je nu krijgt van je sociale bijdragen die je in 2018 betaalde. Deze herberekening gebeurt op basis van het inkomen dat we van de fiscus doorkrijgen.
Waarmee rekening houden als je uitstel vraagt?

De betaling van je sociale bijdragen kan je de nodige ademruimte geven. Hou wel rekening met volgende aandachtspunten:

 • Dat uitstel geen afstel is, schreven we al. Heb je de mogelijkheid om je sociale bijdragen eerder te betalen dan de uiterste betaaldatum, dan is het verstandig om dat te doen. Zo vermijd je dat de bijdragen zich opstapelen.  
 • Respecteer je de nieuwe betaaltermijn niet? Dan beschouwt de overheid de volledige aanvraag ‘uitstel’ als ongeldig. Dit wilt zeggen dat we verhogingen moeten aanrekenen vanaf de oorspronkelijke vervaldatum.
 • Door ‘uitstel’ aan te vragen blijf je alle sociale rechten opbouwen alsof je bijdragen betaalde. Als je de nieuwe betaaltermijn niet respecteert, vorderen we alle onterecht uitbetaalde uitkeringen terug.

Hoe aanvragen?

Ben je aangesloten bij Xerius? Vraag dan betalingsuitstel aan via het webformulier hiernaast.

 

Via het webformulier komt jouw aanvraag komt automatisch bij het juiste kantoor terecht. Je krijgt altijd een bevestiging via e-mail als je je aanvraag correct indient. Zie je een bedankt-bericht nadat je op verzenden hebt geklikt? Dan verwerken we je aanvraag en volgt er zeker nog een bevestiging. Check daarvoor ook even je map met ongewenste mails.


Is je aanvraag volledig? Dan krijg je één jaar uitstel om je bijdragen te betalen. Xerius Sociaal Verzekeringsfonds houdt je op de hoogte welk bedrag je tegen wanneer verschuldigd bent.


Technisch probleem ?

We stellen een probleem vast bij het gebruik van Safari (iPad, iPhone, MacBook), waarbij de verzendknop dienst weigert. Gebruik daarom Google Chrome als webbrowser voor het invullen van het formulier, dat geeft het beste resultaat.

Ben je nog op zoek naar antwoorden over het uitstel van betaling? Op onze pagina met veelgestelde vragen vind je vast wat je zoekt.

Naar de meest gestelde vragen

Aanvraag uitstel betaling ingevolge het coronavirus

Ieder sociaal verzekeringsfonds kan enkel de aanvraag uitstel betaling voor zijn eigen klanten in orde brengen. Vraag daarom je uitstel van betaling aan bij het sociaal verzekeringsfonds waar je bent aangesloten. Geen idee welk dat is? Dat vind je op je laatste afrekening.
Maatregel 7: aanvraag tot vrijstelling van bijdragen

Als je je als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkend partner tijdelijk in moeilijke financiële omstandigheden bevindt, kan je een vrijstelling van je sociale bijdragen aanvragen. Ook als starter kan je in deze coronatijden gebruik maken van deze maatregel. Klein addertje onder het gras: een vrijgesteld kwartaal telt niet meer voor je pensioenopbouw.


Deze vrijstelling vraag je bij Xerius aan via dit formulier. Het volledig ingevulde formulier stuur je per e-mail naar jouw kantoor of via post naar Brouwersvliet 4, bus 2, 2000 Antwerpen. Je kan de vrijstelling ook rechtstreeks aanvragen via de portaalsite van de overheid


Je kan voor alle vier kwartalen van 2020 vrijstelling aanvragen omwille van de coronacrisis.

Ook voor een kwartaal waarvoor je uitstel vroeg, kan je nog een vrijstelling vragen. Wil je een aanvraag doen voor alle kwartalen van dit jaar? Dan kan dat in één globale aanvraag.

TIP 

Bij je aanvraag moet je bewijzen uploaden. De gemakkelijkste manier is gewoon op een Word-document te verwijzen naar de Coronacrisis. Vraag je een vrijstelling van bijdragen online aan bij de overheid, dan meld je dit best ook via mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van je dossier.


Het RSVZ zal je aanvraag bekijken en beslissen of de vrijstelling wordt toegekend.


Maatregel 8: vermindering voorlopige sociale bijdragen

Liggen je huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van je sociale bijdragen? Dan kan je een vermindering van je sociale bijdragen aanvragen. Je toont in dat geval aan dat je gevolgen ondervindt van het coronavirus en dat je geschatte beroepsinkomen zich onder één van de wettelijke drempels bevindt.


Tip: hou je definitieve inkomsten lager dan de drempel die je kiest. Zo vermijd je boetes. Verdien je toch meer? Stort dan voldoende bij in 2020. Ook zo vermijd je boetes.

Bijdragen verlagen


Maatregel 9: ziekte-uitkering

Het is uiteraard niet uitgesloten dat jij als zelfstandige zelf het coronavirus oploopt. In dat geval ben je arbeidsongeschikt. Ben je langer dan 8 dagen arbeidsongeschikt, dan heb je vanaf de eerste dag recht op een uitkering van het ziekenfonds.


Ben je ziek? Contacteer dan zo snel mogelijk je arts en je ziekenfonds. Want de uitkering van het ziekenfonds wordt ten vroegste uitbetaald vanaf de datum waarop je arts je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid uitschrijft.


Omdat het niet evident is om je huisarts te bezoeken tijdens de coronacrisis, werd er een nieuw tijdelijk getuigschrift van arbeidsongeschiktheid opgesteld dat enkel kan gebruikt worden als je arbeidsongeschikt wordt door het coronavirus. Het gaat om een simpelere versie van het normale getuigschrift. Artsen kunnen dit afleveren na telefonisch advies. De arts zal je dit via post of e-mail bezorgen, zodat jij dit aan je ziekenfonds kan bezorgen.

Extra

Vlaamse overheid voorziet Covid-19 toeslag voor kwetsbare gezinnen

Elk gezin bij wie het inkomen met minstens 10% daalde omwille van het coronavirus, en bij wie het gezinsinkomen onder de grens van € 2.213,30 (bruto) per maand ligt, kan rekenen op een tijdelijke toeslag. Gespreid over 3 maanden krijg je per kind 40 euro steun. Op deze pagina lees je alle voorwaarden en hoe je de toeslag moet aanvragen. 

 

Op zoek naar nog meer informatie?

We verzamelden een heleboel antwoorden die je helpen om alle maatregelen te begrijpen.

Lees ze hier 

Betaalproblemen? Samen zoeken we een oplossing

Zit je na het doornemen van alle maatregelen nog altijd met de handen in het haar? En heb je geen idee hoe je je sociale bijdragen kan betalen? Aarzel niet om ons te bellen of te mailen. Spreek je liever van persoon tot persoon? Dan staat er een team van experten klaar om jou via videochat te adviseren.


Klik op jouw kantoor om nu online je afspraak voor een videogesprek te boeken:


Vóór je afspraak krijg je een e-mail met een link. Je hoeft niks speciaals te installeren om met een van onze experten te spreken.