Vraag je pensioenadvies op maat aan

We geven je graag een zo volledig mogelijk advies. Daarvoor hebben we een aantal bijkomende gegevens van je nodig. Hieronder lees je welke. Geen zorgen, in 5 minuutjes ben je erdoor.


Gratis voor klanten338,80 euro

 inclusief btw voor niet-klantenTip: sluit nu aan bij Xerius. Dan krijg je deze pensioensimulatie toch gratis. Als voorproefje van de vele voordelen die je bij ons geniet.


Met de Xerius pensioenraming verneem je

  • hoeveel pensioen je later krijgt op je vroegste en normale pensioendatum
  • op welke pensioendatum je een maximaal pensioen krijgt: je ideale pensioendatum
  • welke impact belangrijke gebeurtenissen en beslissingen hebben op je pensioen
  • wat voor jou de meest interessante opties zijn om je pensioen te verhogen
  • hoeveel je daarbij bespaart op je belastingen en sociale bijdragen

Stap 1: wie ben je?

Het volstaat je rijksregisternummer en contactgegevens in te vullen. Zo geef je ons in een handomdraai alle nodige gegevens. Je rijksregisternummer vind je op je identiteitskaart en op alle briefwisseling van Xerius.

Stap 2: vertel nog wat meer over jezelf

Stap 3: op welke leeftijd wil je met pensioen gaan?

Tip: op MyPension.be – de pensioenwebsite van de overheid – vind je jouw vroegst mogelijke pensioendatum terug. Hier lees je aan welke voorwaarden je moet voldoen om dan met pensioen te kunnen gaan. Opgelet: ga je op je wettelijke pensioenleeftijd met pensioen, dan berekent de pensioendienst automatisch jouw pensioen. Ongeveer één jaar op voorhand worden de aanvraagdocumenten opgestuurd. Overweeg je echter een vervroegd pensioen, dan moet je de aanvraag zelf indienen . Nog een tip: wil je op vervroegd pensioen, maar heb je te weinig loopbaanjaren op de teller? Dan is een voortgezette verzekering een interessante optie. Je overbrugt dan deze periode met behoud van je sociale rechten.

Stap 4: duid hieronder aan wat op jou van toepassing is

Ben jij - of is je partner - van plan om van statuut te veranderen?

Een verandering van statuut kan bijvoorbeeld zijn: overstappen van zelfstandige in bijberoep naar zelfstandige in hoofdberoep, van eenmanszaak naar bvba, van meewerkende partner naar medezaakvoerder. Elke verandering van je statuut beïnvloedt je pensioendatum en je pensioenbedrag.

Hoe schat jij jouw toekomstige inkomen in?

Als zelfstandige kunnen je inkomsten erg variëren, en dat heeft een rechtstreekse impact op je pensioen. Dat is niet het geval wanneer je bijvoorbeeld een vast loon uitkeert via een vennootschap. Als algemene regel geldt: hoe hoger je inkomen, hoe hoger je pensioen. Maar let op: er is ook een maximumgrens. Onze experts houden daar rekening mee bij hun advies.

Overweeg je studiejaren af te kopen?

Door studiejaren af te kopen kan je deze laten meetellen voor je pensioen. Maar dat is niet voor iedereen een interessante zaak. Soms weegt de kost van de afkoop niet op tegen het extra pensioen dat je ontvangt. Dien je je aanvraag in binnen de tien jaar na het behalen van je diploma? Dan betaal je een forfaitair bedrag per studiejaar. Studeerde je al langer dan tien jaar geleden af, dan wordt de kostprijs actuarieel berekend. De kostprijs hangt dan af van hoelang geleden jij afstudeerde. Met andere woorden: hoe langer je wacht om je studiejaren af te kopen, hoe duurder het wordt.

Bouw je al een aanvullend pensioen op?

Je wettelijk pensioen aanvullen kan op verschillende manieren. Zo dreig je niet in de zogenaamde pensioenkloof te vallen. Zonder aanvullend pensioen kunnen veel zelfstandigen het verschil tussen hun vroegere inkomen en hun huidige pensioen niet overbruggen. Een aanvullend pensioen kan echter wel een invloed hebben op de bruto-netto berekening van jouw wettelijk pensioen, daarom vernemen we graag of je reeds een aanvullend pensioen opbouwt.

Stap 4: duid hieronder aan wat op jou van toepassing is

Een pensioenberekening is als een wegenkaart: er zijn verschillende routes naar je bestemming. Door aan te duiden wat op jou van toepassing is, kunnen onze experts jouw optimale weg uitstippelen.

Pensioen als alleenstaande of tegen gezinstarief?

Op basis van je loopbaan en inkomsten berekent Xerius het pensioen dat je ongeveer mag verwachten. Heeft je wettelijke huwelijkspartner op het moment van jouw pensionering zeer lage of helemaal geen eigen inkomsten, geen eigen pensioen of geen uitkering? Dan kan je het pensioen opnemen tegen gezinstarief. Dat ligt 25% hoger dan het pensioen als alleenstaande. Wens je dat Xerius dit voor jou nagaat?

Ben jij - of is je partner - van plan om van statuut te veranderen?

Een verandering van statuut kan bijvoorbeeld zijn: overstappen van zelfstandige in bijberoep naar zelfstandige in hoofdberoep, van eenmanszaak naar bvba, van meewerkende partner naar medezaakvoerder. Elke verandering van je statuut beïnvloedt je pensioendatum en je pensioenbedrag.

Hoe schat jij jouw toekomstige inkomen in?

Als zelfstandige kunnen je inkomsten erg variëren, en dat heeft een rechtstreekse impact op je pensioen. Dat is niet het geval wanneer je bijvoorbeeld een vast loon uitkeert via een vennootschap. Als algemene regel geldt: hoe hoger je inkomen, hoe hoger je pensioen. Maar let op: er is ook een maximumgrens. Onze experts houden daar rekening mee bij hun advies.

Wil je na pensionering nog iets bijverdienen?

Ben je nog geen 65 of tel je minder dan 45 loopbaanjaren? Dan bestaat er een vaste inkomensgrens. In het andere geval mag je onbeperkt bijverdienen. Uiteraard bouw je met dit inkomen geen extra pensioenrechten meer op.

Heb je een aanvullend pensioen opgebouwd?

Heb jij een aanvullend pensioen (VAPZ, IPT, RIZIV, Groepsverzekering)? Dat was een prima beslissing. Hou er rekening mee dat aanvullende pensioenen vervallen wanneer je met pensioen gaat. Ga je vervroegd met pensioen? Dan betaal je hogere belastingen op het kapitaal. Een aanvullend pensioen kan daarnaast ook een invloed hebben op de bruto-netto berekening van jouw wettelijk pensioen, daarom vernemen we graag of je een aanvullend pensioen heb opgebouwd.

Heb je zelf nog een vraag of opmerking?