Vergunningen

Vaak hebt je ook nog bepaalde vergunningen nodig om je zaak te mogen opstarten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen voorafgaandelijke vergunningen, die je nodig hebt vooraleer jouw onderneming wordt ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en andere vergunningen.

In praktijk kan je de voorafgaandelijke vergunningen meestal samen met jouw inschrijving regelen bij het ondernemingsloket.

Je hebt een eetwarenvergunning nodig als je voedingsmiddelen fabriceert, invoert, verhandelt, verpakt of transporteert.

Voor de verkoop van producten op de openbare weg, openbare en private markten of bij potentiële klanten deur-aan-deur heb je een machtiging ambulante handel nodig.

Als je als niet-Belg een zelfstandige activiteit wilt uitoefenen in België, dan heb je mogelijk een beroepskaart nodig.

Je hebt een vergunning alcohol nodig als je alcoholhoudende dranken verkoopt, vervaardigt, verwerkt, analyseert,...

Je hebt een vergunning van Beenhouwer-Spekslager nodig als je een beenhouwerij of spekslagerij gaat uitbaten in het Brusselse of Waalse Gewest.

De aannemer die overheidsopdrachten (staat en overheidsbesturen) uitvoert, moet erkend zijn door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur.

Je hebt een tabaksvergunning nodig als je tabaksproducten verkoopt.

Als je een kermisattractie of kermisgastronomie met bediening aan tafel wilt uitbaten, heb je een machtiging kermisactiviteiten nodig.

Je hebt een fytolicentie nodig als je gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen aankoopt, verdeelt, verkoopt, gebruikt, opslaat of hierover voorlichting geeft.

Extra informatie

Alle informatie over de procedures en eisen die opgelegd worden aan Belgische en buitenlandse ondernemingen die zich in België wensen te vestigen of die tijdelijk diensten wensen te verrichten in België vind je op business.belgium.be.